Provozní řád a podmínky lovu :

1. Každý rybář se zavazuje před rybolovem přečíst si podmínky a ceník na revíru, jinak nebude rybolov povolen. Chytá se pouze metodou chyť a pusť !!

2. Zakazuje se používání pevných montáží, srkaček, montáží s více háčky (pouze jeden háček na montáž), tyto systémy (návazce) ohrožují při utržení život ryb. Montáže při lovu na položenou musí mít charakteristiku průběžné - únikové montáže . Je zakázáno používat pletené šňůry jako šokové návazce. Velmi účinné a dnes i moderní jsou šokové silony o průměru 0,40–0,70 mm (neřežou ryby).

3. Označení krmného místa je povoleno pouze tyčovou bójkou, které musí být po ukončení rybolovu vytaženy.

4. Podmínkou je podložka vaničkovitého typu,nafukovací podložka s bočnicemi min, 80x80cm , desinfekce na ryby, podběrák s jemnou síťovinou (ramena minimálně 80 cm). 

5. Šetrné navrácení ulovených ryb buď z podložky nebo podběráku, případně šetrně pustit zpět, v případě focení se rybář zavazuje ulovenou rybu po nafocení pustit ihned zpět a neponechávat ji ve vezírku až do ranních hodin. Nutno udržovat rybu poléváním a na namočené podložce, ihned ošetřit desinfekcí a nejpozději do 5 minut rybu vrátit vodě. Ryba se před focením nesmí ponechat ani krátkou dobu ve vezírku.

6. Rybolov povolen na 3 pruty s jedním háčkem s mikroprotihrotem( druhý háček zakázán z důvodu poškození trofejních ryb)..Jedno lovné místo je pro 2 rybáře. Celkem 5 lovných míst pro 10 rybářů. 

7. Neručíme za úrazy a odcizené věci na revíru.

8.Lov na živou a mrtvou rybičku nebo jejich části je zakázán- ZÁKAZ CHYTANÍ DRAVCŮ!!!

8. Zákaz rozdělávání  ohně. (  Plynové vařiče a  grily na dřevěné uhlí jsou povoleny )

9. Při nevhodném chování a nešetrném zacházení s ulovenými rybami bude rybolov okamžitě ukončen bez náhrady a zakázán po celý rok, toto ustanovení platí i v případě nadměrné konzumace alkoholických nápojů!

10. Na revíru je možné zdarma postavení stanů i bivaků.

11. Při rybolovu se lovící zavazuje uzpůsobit dalším rybářům a neprovádět nahazování přes jejich nástrahy.

12. Po ukončení rybolovu je lovící povinen vrátit povolenku správci nebo do schránky na rybníku !!!

13. Děti do 16 let loví jen v doprovodu osoby starší 18 let.

14. Zákaz koupání!

15. Vstup na vodu v loďce nebo člunu jen na vlastní nebezpečí!

16. Každý rybář si po sobě uklidí lovné místo. Nebudeli mít pytel na odpadky na vyžádání u správce mu bude přidělen.

17. Při podezření (porušení rybářského řádu) je rybář povinen umožnit nahlédnutí do auta a ostatních věcí.

18. Veškerá vozidla musí zůstat na vyhrazeném parkovišti .

19.Krmení vařeným partiklem je povoleno .  Doporučujeme krmit peletami a boiliesem

20. Provozovatel nenese zodpovědnost za škody na zdraví návštěvníků areálu, které si způsobili vlastní neopatrností, přeceněním svých schopností, fyzických možností, či porušením tohoto řádu. Provozovatel ze stejných důvodů neodpovídá ani za případnou smrt návštěvníka areálu.